Zápisník Z. Landsfelda: Seminář s Adreou Silvestrim

V úterý 16. 4. proběhl latinskoamerický seminář s Andreou Silvestrim v Tanečním studiu COOL DANCE. Pan Zdeněk Landsfeld byl opět u toho a přináší Vám detailní popis probírané látky. Photo Credit: Danceporter

Téma: Spojení a vedení

Všechny páry zatančí.

Viděl jsem tu mnoho rozdílných partnerství. Ne vždy to však byly kroky opravdu spolu, ne vždy to také byly společné tvary, tedy nebylo to vždy chápáno jako spolupráce dvou tělesných vah. Nikdy to nejsou jen přesné kroky podané rychleji, nebo více pomalejších náhodně seskupených, nikdy to nejsou jen pěkné tvary seřazené bez hloubky podání.

Každý krok má svoje načasování, směr, start do pohybu, pokračování v těle (tělesné váze) a konec. Nikdy se nesnažte měnit partnera, ale proměňovat sebe s příslušným silným vlivem na partnera. Kroky vždy dělat plně a kompletně spolu. Býti spolu není nikdy jenom vzájemná koordinace a kooperace, ale i sdílení společného prostoru (můj prostor a prostor partnera je jedno a to samé spojením dvou páteří). O tom ale později.

Zatím cvičíme individuálně toto schema kroků: Já jdu nyní vpřed a potom vzad – pohybující se noha je nyní připravena na extremní špičce. Partnerku pak do tohoto povedu více než jasně, vzdálenost mezi partnery se potom bude měnit (ale až když přibereme partnera). Uvolnit, a tlačit. Cítím pohyb vpřed a pak polohu vespod a krok stranou - 4,2,4,2. Kompletujte váhu živě. Jít vlastní páteří nad chodidlo. Páteř je nastavena do směru. Sbírám váhu zespodu. Špatně využijete své stojné nohy, pokud tomu tak není. Svaly působí na sedací kost a páteř je tak mnohem pružnější a pohyb silnější. Moje páteř je pružná, jak jen je možno, aby mohla pak jít do opozičního směru pohybu. Kombinujeme práci chodidel i nohou a změnu vespod. Zachytit, zachytit. Moje páteř se pohybuje zepředu dozadu.

Zkusme v páru na hudbu!

Zkuste také cítit sedací kosti v pohybu vzad. Já jdu nad nohu vpřed a páteř vzad. Přináší to více síly. Fyzikální spojení je přitahovat a plně kontrolovat moje tělo. V těle kontrolovat svůj pocit. V druhé době (úderu) umístit chodidlo a pak poloha vespod. 41, 2 (vpřed),3, 41, 2 (stranou),3,. Na dva absorbovat energii z 1. Nechat odpočinout záda, zachytit to jen svojí páteří. Máme spojené paže a páteře, potom je to pár. Já chci využít páteře a proto v této oblasti jsem otevřen. Tady mám špičku své opěrné nohy připravenou tímto způsobem

Rozlišovat směr pohybu a směr tvarování. Já se pohybuji, měním směr (třeba vpřed na stranou – dělám to, jako když jdu, ale netočím se a nejdu z toho stranou, jen promítám svojí váhu dále různými tvary. Přináší mi to pochopení, že diferenciací tvaru dosáhnu diferenciace směru snadněji. Třeba dolů a vpřed. Moje chodidlo nyní sbírá váhu. Teď jsem v postavení vespod. Nedopustím však stop. Tlačím proti parketu. Pokládám krokem vpřed dále svojí váhu až je váha nad nohou. Cítím pohlcování energie a váhy v koleni. Bříško pokračuje v pohybu, až cítím pohyb z jednoho chodidla na druhé (pohybující se noha se stává stojnou, když je přenesení váhy dokončeno). To je vedený krok, moje stojná noha pouští energii do parketu a sbírá postavení a váhu. Stojné koleno je napřímeno, absorbuje váhu, chodidlo tlačí do parketu a ohýbá se jen koleno pohybové nohy. Já jdu tedy vpřed a tlačím svá ramena dolů. Ne pryč. Já sbírám energii a tím způsobuji, že jdu. V tomto místě mohu jít i nahoru a dolů. Zdvih a na patu. Měním jedině vespod. Absorbuji jenom v koleni. Teď cítím plnou váhu jen v jednom chodidle. Dáma následuje mého vedení a já cítím časování celého páru. Nestopuji pohyb a neuvádím tělo do stavu bezstarostnosti.

Vyměňte si partnery!

Ne jednotné časování, nikdo nemá stejné cítění jako já. O.K., ano druhá změna!
Mnozí z vás dělají příliš mnoho pomalých pohybů, je to tím, že nemáte vytvářet jenom kroky, ale pohyb, v jakémkoliv časování. Nejprve tlačíme dámu, pak zvedáme dámu (je blíž). To je partnerství. Naslouchání! Já poslouchám a využívám svého partnera. Úspěch mého vedení je o mém partnerovi (dáma). Neustále dodávám a dávám informace, posloucháme a poslouchám partnera, jinak to chce mnohem více sil (pán). Vzájemně si vždy pomůžeme změnou tvaru.
Rozeznáváme tři typy (druhy) fyzikálního vedení:

  1. směrové /pro pohyb kroky
  2. váhové /pro přenášení váhy bez kroků
  3. tvarovací /změna a zachycení forem těl

1. Kroky však vytvářejte promítáním svého těla do pohybu

2. Utvořte spojení pro lifting a pošlete to dolů a nahoru - to je mnohem lehčí

3. Dejte partnerovi (dámě) svůj tvar, ona bude reagovat, neměňte svou váhu, nechte to hlavně na pažích!

Změna krokového sledu: Dáma na levé noze Otevření vpravo a Oddálení (pán Basic, dáma jednoduše od něj basic). Na úvrati se dáma otočí zády k pánovi, pěkně se otočí kol vnitřní strany jakoby do opozičního směru oproti partnerovi). Partner (pán) přivolá dámu zpět k sobě do přiblížení. 2,3,4,1. Zastavení na 3,4 (dáma 1,a,2,a,3,4 – reakce chůzí vpřed ve směru k pánovi – nemá to být běh. Ona se srovná na jeho straně. Pán krok zpátky do kroku stranou. Pán přenáší váhu z chodidla na chodidlo, pěkně s jistotou vypichuje levou nohu, a dostává se skrze snížení těla, do následujícího směru, ve kterém se pak bude pohybovat kol centra. Pán dává informační zprávu k točení vlevo z postavení mimo. Jako Telespina ve standardních tancích: Dlouhé čtyřííííííííííííí, 1. směry pánví se srovnají (pánve k sobě).Dáma se tedy otočí k pánovi a točí se Pětikrokovou otáčkou se Změnou míst v těsném spojení do zachycení váhy a zaražení (dáma předkříží) 2,3,a,41(dáma 2,a,3,a 41) Sběr váhy. Během točení pán podporuje dámu. Ze snížení o jedno patro výše. Reaktivně se pak vytvoří pěkný společný obrázek. Vše je v podstatě druh (způsob) základu.
                                                                                        

Zaznamenal Zdeněk Landsfeld