Zápisník Z. Landsfelda: Seminář Madis Abel & Aleksandra Galkina

V pondělí 25. března proběhl v tanečním studiu COOL DANCE standardní seminář s Madisem Abelem & Aleksandrou Galkinou. Jsme opravdu vděční, že jsme i na tomto odborném semináři mohli přivítat legendu českého tance - Zděňka Landsfelda, který Vám přináší detailní zápis z této akce. Doufáme, že pro vás tato forma článku bude užitečná, ať už jste na semináři byli a chcete si informace pouze oprášit, nebo jste na seminář nezvládli dorazit.

A teď už předáváme slovo Zdeňku Landsfeldovi...

Dříve než začneme některá cvičení musíme si tělo rozdělit na následující bloky:

  • I.vrchní část (Upper Part)
  • II.spodní část (Lower Part)
  • III.hlava (Head)


1. Cvik individuální (Individual Exercise):

Stoupneme si čelem k této zdi, ale směr pohybů bude paralelně s touto stěnou.
Otočíme hlavu a špičky do směru pohybu, ramena se snažíme ponechat v původní poloze, přeneseme váhu na levé chodidlo a pravou nohou vykročíme do směru pohybu. Vzápětí se otočíme na obou chodidlech a, po přenesení váhy na pravé chodidlo, vykročíme levou nohou do protisměru. Toto opakujeme několikrát za sebou.


2. Cvik v páru (Exercise in Couple):

Pán zůstává čelem ke zdi, dáma se otočí zády ke zdi.
Otočíme hlavy i chodidla do zamýšleného směru pohybu a v Promenádním postavení zatížíme pravé (pán) či levé (dáma) chodidlo. Projdeme Promenádním postavením (pravá noha pán, leva noha dámy). Ramena se snažíme držet v původním postavení, vzájemně, co nejparalelněji. Na obou chodidlech se otočíme do Obráceného Promenádního postavení (Counter Promenade Position), kterým po zatížení chodidel bližších dalšímu opačnému směru pohybu, projdeme (pán levou nohou, dáma pravou nohou). Otáčíme se v rovnováze od chodidel (pán se v žádném případě nezaklání).


3. Cvik individuální:

Vykročíme pravým chodidlem vpřed a mírně stranou s postrkem (Push). Teprve v konečné pozici chodidla (Central Balance Position) začneme rotovat a dále přenášet váhu, ne dříve - zpočátku kroku (přední noha se ohýbá, zadní protahuje).


4. Cvik individuální:

Vykročíme levým chodidlem vpřed a mírně stranou s postrkem (Push). Teprve v konečné pozici chodidla (Central Balance Position) začneme rotovat a dále přenášet váhu, ne dříve-zpočátku kroku (přední noha se ohýbá, zadní protahuje).


5. Cvik individuální:

Vykročíme levým chodidlem vzad z hrotu (Extréme Toe) a mírně stranou s takovým pohonem (Drive), abychom mohli, při dalším přenášení váhy, přitáhnout chodidlo pod tělo po patě a udrželi váhu na bříšku (Ball) až do míjení chodidel. Teprve v konečné pozici chodidla (Central Balance Position) začneme rotovat a dále přenášet váhu, ne dříve-zpočátku kroku (zadní noha se ohýbá, přední protahuje). 

6. Cvik individuální

Vykročíme pravým chodidlem vzad z hrotu (Extréme Toe) a mírně stranou s takovým pohonem (Drive), abychom mohli, při dalším přenášení váhy, přitáhnout chodidlo pod tělo po patě a udrželi váhu na bříšku(Ball) až do míjení chodidel. Teprve v konečné pozici chodidla (Central Balance Position) začneme rotovat a dále přenášet váhu, ne dříve-zpočátku kroku (zadní noha se ohýbá, přední protahuje).


7. Zkusíme cviky 5.a 6. v páru (Take Your Partner!)
 

8. Cvik individuální:

Přeneseme váhu na pravé chodidlo a uděláme krok levou nohou vpřed jakoby okolo partnera (Aroud Partner) a vrátíme se, hlavně vahou (Weighting  Recover) zpět na původní pravou stojnou nohu (Standing Leg).


9. Cvik individuální:

Přeneseme váhu na levé chodidlo a uděláme krok pravou nohou vzad a stranou jakoby partner šel okolo (Partner Aroud) a vrátíme se, hlavně vahou (Weighting  Recover) zpět na původní levou stojnou nohu (Standing Leg).


10. Zkusíme cviky 8. a 9. v páru (Take Your Partner!)

Nezapomeňme na sklon, pán vpravo, dáma vlevo)! Pán se nezaklání a dáma začíná protažení (Extense)


11. Cvik v páru:

Půlotáčka vpravo – Pán švihá (Swing) obchvatem levé nohy, dáma propouští otevřeněji. 1,2,3


12. Cvik v páru:

Seskupení kroků (Steps Routine):

  • 1. – 3.Otáčka vpravo (Natural Turn)
  • do  Běžené spinové otáčky vpravo (to Natural Running Spin Turn)
  • a Stranové křížení (and Side Lock)
  • Houpavá spádná (Bounce Fallaway)
  • Tumble Turn / podle Ústavu pro jazyk český by se měla nazývat Otáčka kácením – patent J. Strejc
  • Vznosná korta (Hover Corte)


Uvědomit si diferencované rotace jednotlivých tělesných bloků, velikost točení (3/8 ,1/2, 1/8) a přesné diagonály.
Druhý a šestý krok seskupení je obchvatový levou nohou kol partnera (lépe řečeno kol partnerky). Uvědomit si, kdo je na vnější straně točení a kdo na vnitřní. Ten, kdo je uvnitř propouští, kdo je vně, přebírá aktivitu a míjí partnera!
Stranové křížení není křížení vpřed. Rovnováhu podpořit v tomto místě polohou hlavy /pán vpravo, dáma vlevo s protažením (Extensí)/.
Na odchodu ze Vznosné korty by měl být malebný extra vznos.
Ač to mám pouze v prvním cviku napsáno, musí být každému jasné, že všechny cviky jsou opakované.


Na závěr předvedl Madis, se svojí partnerkou  Alexandrou  Galkinou, ukázku opravdu kvalitního Quickstepu. Posluchači Workshopu by si měli vzít příklad z toho, jak se pár vyrovnal s netipickým rozměrem sálu a dokázal v těchto podmínkách tančit vskutku naplno a naprosto korektně.


                                                                                           
                                                                      Záznam z přednášky Ing. Zdeněk Landsfeld